188BET平台app

產品分類

西安企業廣告設計

 / 時間:2016-01-22 14:14:05 客戶:高貝

 


西安企業廣告設計                                「多年高端企業品牌廣告設計經驗」
標誌釋義:
標誌色彩取自於披薩色   分別代表著 甜蜜 美食 穩定 可靠的意思
而暖色係的色彩能有效刺激人們的欲望 符合消費者的心裏需求

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


關鍵詞:西安標誌設計/西安LOGO標誌設計/西安商標設計/西安標誌VI設計

我們的觀點

全部>

經典案例

全部案例>

最新動態

全部>